avatar

Douglas Navarro

Python developer | Data scientist aspirant